Một số thông tin về nhà máy:

Địa chỉ: 1/4A Đường Tam Tân, Ấp Giữa, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp HCM

Diện tích nhà xưởng: 7000m2

Số lượng công nhân trực tiếp làm việc tại nhà máy: 150 người.

Sơ đồ nhà máy: